Dit is het service-forum van GPS specialist WayPoint uit Notter, Moordrecht, Vessem, Leek, Heerhugowaard en Hilversum.

Nieuwsbrief 29 januari 2004

Oude nieuwbrieven en dergelijke

Nieuwsbrief 29 januari 2004

Berichtdoor www.gps.nl » 23 feb 2004 20:21

EXTRA (LANGE) NIEUWSBRIEF:

UPDATE KAARTMATERIAAL GARMIN

Beste lezers,

Deze nieuwsbrief gaat (bijna) volledig over het updaten van het
kaartmateriaal bij uw Garmin GPS-toestel. Deze week wordt de eerste serie
van 400 update CD's voor de City Navigator en City Select in Nederland
verwacht. MetroGuide volgt eind februari. Het nieuwe kaartmateriaal is
versie 6 - 2004.

Deze nieuwsbrief is louter relevant voor bezitters van de volgende toestellen:
Streetpilot III, Streetpilot 2610/2650, GPS-V, iQue3600, GPS196 en Navtalk

ATTENTIE:
Elk jaar weer vormt dit onderwerp aanleiding tot vele vragen aan onze
helpdesk. Via email maar vooral telefonisch.
Ook vorig jaar werden we overstelpt met telefoontjes. Op zich helemaal niet
erg: u kunt altijd op ons rekenen. Maar gevolg was wel dat onze telefonische
bereikbaarheid de eerste weken na verzending van de upgrade-nieuwsbrief te
wensen overliet. En daardoor konden we tijdelijk niet het service-niveau
bieden dat u van ons gewend bent.
Meestal stond het antwoord op de vele vragen wel in de nieuwsbrief, maar
kennelijk was het toch nog verwarrend. Vandaar dat we daar dit jaar extra
aandacht aan gegeven hebben.

Daarom:
Vanzelfsprekend kunt u altijd contact opnemen met onze helpdesk. Wij willen
u echter vragen om EERST deze nieuwsbrief goed te lezen; als het goed is
staat het antwoord op uw vraag er al in.

Daarom ook deze uitleg in drie stappen:
- de hoofdlijnen
- wat te doen
- veel gestelde vragen (en de antwoorden daarop)

en bovendien:
- korte aankondiging van extra nieuwsbrieven die binnenkort verschijnen

Groeten uit Notter!

Jose, Eric, Ruud, Hans

www.gps.nl


DE HOOFDLIJNEN
- er is nieuw kaartmateriaal uit voor de Garmin GPS-toestellen
- u KUNT uw bestaande kaartmateriaal updaten, het HOEFT niet
- soms is het updaten gratis, soms niet
- indien niet gratis bedragen de kosten voor de City Select $100, voor de
City Navigator $150 (excl. BTW)
- het verstrekken van nieuw kaartmateriaal wordt geregeld door Garmin zelf,
in samenwerking met de importeur. Voor Nederland is dat Sailtron
(www.sailtron.nl)
- wij zelf, als Garmin GPS shop, kunnen u slechts uitleggen hoe het werkt
- Om te upgraden heeft u nieuwe CD's met kaartmateriaal nodig; die krijgt u
op verzoek gratis toegezonden door Sailtron
- Zodra u de CD's in huis heeft kunt u een nieuwe unlock-code aanvragen;
dat doet u via de website van Garmin. Bij de CD's zit een uitleg hoe dat moet.
- eventuele betaling gebeurt via creditcard op de website van Garmin. De
unlockcode ontvangt u onmiddellijk
- ook als de upgrade voor u gratis is moet u op de website van Garmin een
unlock-code aanvragen
- die unlockcode voert u in in Mapsource
- vervolgens laadt u nieuwe kaarten in uw toestel

WAT TE DOEN?
- stuur een mail aan Sailtron met uw adresgegevens en de versie van het
kaartmateriaal (City Navigator, City Select). Het emailadres van Sailtron
is sailtron@sailtron.com
- zodra u de CD's in huis heeft: ga naar www.garmin.com en kies in het
keuze-menu aan de linkerzijde voor 'Mapsource Unlock'. Volg de
(engelstalige) aanwijzingen
- u ontvangt de unlockcode
- installeer de CD's
- start mapsource; druk gelijktijdig op de 'CTRL' toets en de 'U' (Ctrl-U)
en voer uw nieuwe code in
- u kunt nu het nieuwe kaartmateriaal raadplegen en naar uw toestel
schrijven

VEEL GESTELDE VRAGEN:

1. *MOET* IK MIJN KAARTMATERIAAL UPDATEN??
Nee, dat is niet verplicht en ook niet nodig. Vergelijk het met een
'normale' kaart of het Shell-stratenboek: daarvan koopt u ook niet elk jaar
een nieuwe.

2. WAT IS ER VERANDERD IN DIT KAARTMATERIAAL??
Allerlei nieuwe wegen en wijken zijn opgenomen. U kunt van tevoren op
http://www.garmin.com/cartography/ (kies rechtsboven voor de 'mapviewer'
opzoeken wat er veranderd is.
Daarnaast zijn er verschillende gebieden toegevoegd:
- Noorwegen nu vrijwel 100% gedekt.
- Ilse of Man (Groot Britannie) toegevoegd.
- Stadsplattegronden van Noord Ierland
- Stadsplattegrond van Waterford, Ierland
- Oostenrijk sterk verbeterd en nu vrijwel 100%
- Frankrijk, Italie, Spanje en Portugal: dekking wezenlijk verbeterd
- Tschechie, volgende gebieden zijn opgenomen: Prague, Brno, Plzen, Karlovy
Vary, Ostrava and Mlada Boleslav

3. WANNEER IS DE UPDATE GRATIS EN WANNEER NIET??
In principe kost een update geld. Als u in aanmerking komt voor een gratis update dan
zult u dat vermoedelijk op voorhand al weten. De regels zijn als volgt:

Voor de City Navigator:
- U heeft zich als StreetPilot (III of 2610/2650) gebruiker geregistreerd via de Garmin website
VOOR 1 December 2003. In dit geval bedragen de kosten voor het verkrijgen
van de unlockcode voor de update Cd-rom US $ 150 (excl BTW). Dit bedrag kan
met een creditcard worden betaald via de Garmin website.
- U heeft zich als StreetPilot gebruiker geregistreerd via de Garmin
website NA 1 December 2003. In dit geval zijn er GEEN kosten verbonden aan
het verkrijgen van de nieuwe unlockcode.
- Had u zich nog niet geregistreerd dat moet u dan alsnog doen.
Uw registratie valt dan allicht na 1 december 2003.

Voor de City Select:
- U heeft zich als GPS V/iQue 3600C/NavTalk/GPS196 gebruiker geregistreerd via de Garmin
website VOOR 1 September 2003. In dit geval bedragen de kosten voor het
verkrijgen van de unlockcode voor de update Cd-rom US $ 100 (excl BTW). Dit
bedrag kan met een creditcard worden betaald via de Garmin website.
- U heeft zich als GPS V of iQue 3600C gebruiker geregistreerd via de Garmin
website NA 1 September 2003. In dit geval zijn er GEEN kosten verbonden aan
het verkrijgen van de unlockcode.
- Had u zich nog niet geregistreerd dan moet u dat alsnog doen.
Uw registratie valt dan allicht na 1 september 2003.

4. WELK KAARTMATERIAAL HOORT BIJ WELK TOESTEL??
- Streetpliot III en Streetpilot 2610/2650: City Navigator
- GPS V, NavTalk, iQue3600, GPSmap196: City Select
- overige toestellen met kaartmateriaal: Metroguide

5. KAN IK HET KAARTMATERIAAL OOK BIJ DE GPS-SHOP BESTELLEN??
Nee, helaas is dat niet mogelijk. De afspraak met Garmin is dat de importeur
de levering van de CD's regelt en Garmin de registratie en het verstrekken
van de unlockcodes.

6. WAAROM HEB IK EEN UNLOCKCODE NODIG?
De unlockcode is gekoppeld aan het serienummer van uw toestel. Zonder
unlockcode zal uw toestel het kaartmateriaal niet accepteren. Dit is zo
gedaan om illegale copieen van het kaartmateriaal te voorkomen.
Voor het registreren en aanvragen van de code gebruikt u de gegevens
op de registratiekaart bij uw toestel. Vaak is dat een geel briefje, vooral
bij oudere toestellen kan dat er anders uitzien.

7. WAAROM MOET IK EERST DE CD'S AANVRAGEN?
Het kaartmateriaal is veel te groot om via internet op te halen. Vandaar dat
dat via CD's verspreid wordt. U kunt al tevoren een unlockcode aanvragen, maar
daar kunt u dan niets mee. Bovendien vindt u bij de CD's de exacte uitleg
hoe u de unlockcode moet aanvragen.

8. IS HET AANVRAGEN VAN EEN UNLOCKCODE HETZELFDE ALS REGISTEREN?
Nee. Als u een nieuw toestel aanschaft vraagt Garmin u tijdens de
installatieprocedure om u aan te melden als nieuwe klant. Dat is de
registratie. Heeft u zich nog niet geregistreerd dan kunt u dat alsnog doen.
Om een unlockcode aan te vragen moet u eerst geregistreerd zijn.
Als u zich al geregistreerd had kunt u zich ook aanmelden met uw 'registration-code',
dan hoeft u uw persoonlijke gegevens niet meer in te voeren.

9. HOE KOM IK ER ACHTER OF DE UPGRADE VOOR MIJ GRATIS IS?
Meestal geldt: als het voor u gratis is, dan weet u dat (zie ook vraag 3).
Maar ook al weet u het niet zeker: u ziet dat vanzelf tijdens de
registratie. Mocht blijken dat het niet gratis is dan kunt u alsnog
besluiten om niet te upgraden. Pas na invoer en verzending van uw
creditcardgegevens is de bestelling definitief; tot die tijd is alles
gratis, dus ook het aanvragen van de CD's bij Sailton is altijd gratis.
Zonder unlockcode kunt u ze echter niet gebruiken.

10. IK HEB GEEN CREDITCARD; HOE KAN IK DAN EEN UPGRADE AANSCHAFFEN?
Daar is een aparte regeling voor in de maak. Stuur een mail aan
Sailtron@sailtron.com en geef aan dat u geen creditcard heeft en u ontvangt
nader bericht. De registratie zal dan iets langer duren, maar komt zeker in
orde.

11. IK HEB MEERDERE GARMIN-GPS TOESTELLEN, MOET IK VOOR ELK TOESTEL EEN
UPGRADE AANSCHAFFEN?
Nee, het is toegestaan om zonder meerkosten voor persoonlijk gebruik een
unlockcode voor een tweede toestel aan te vragen. Hoe dat moet ziet u
vanzelf tijdens de registratieprocedure.
TIP: voordelig voor bijvoorbeeld gebruikers van een Streetpilot die voor het
wandelen bijvoorbeeld een Legend of Vista gebruiken!

12. INDIEN NIET GRATIS: WAT KOST UPGRADE DAN?
- Upgrade van de City Select kost $100 (excl. BTW)
- Upgrade van de City Navigator kost $150 (excl. BTW)
- de kosten van upgrade van de MetroGuide zijn nog niet bekend

13. HOE ZIT DAT MET DE BTW?
Belangrijk puntje: als de afrekening hetzelfde gaat als verleden jaar kan
het zijn dat u bij registratie de BTW niet genoemd wordt. Pas op uw
creditcardafschrift ziet u dan dat de BTW wel verrekend werd, zoals
wettelijk verplicht.
Ook wij vinden dat minder 'charmant', maar het heeft te maken met het feit
dat u een bestelling in de VS doet. Ook als u een CD in de VS bestelt zult u
bij de postbode alsnog de BTW en eventuele invoerrechten moeten afrekenen.
Om vervelende verrassingen te voorkomen melden wij het daarom nu alvast. Het
BTW-tarief is 19%.

14. IK WIL ALLEEN NEDERLAND UPDATEN, KAN DAT?
Nee, dat is niet mogelijk. Net als het kaartmateriaal zelf is alleen update
van heel Europa ineens mogelijk. Overigens is Garmin relatief goedkoop in
vergelijking met andere navigatiesystemen.

15. KRIJG IK EEN FACTUUR VOOR DE UPGRADE?
Op het beeldscherm verschijnt een bevestiging van uw betaling; u kunt deze
uitprinten als factuur. De BTW wordt daar echter niet op vermeld. Heeft u
een officiele factuur nodig voor uw (bedrijfs)administratie dan adviseren
wij u niet online te bestellen maar te kiezen voor betaling zonder
creditcard (zie vraag 10)

16. WANNEER KOMT DE VOLGENDE UPDATE?
Het kaartmateriaal wordt eenmaal per jaar ge-update. Begin 2005 komt weer
nieuw kaartmateriaal uit.

17. IK DACHT DAT UPGRADE ALTIJD GRATIS WAS??
Er zijn drie zaken die u kunt 'upgraden':
- het kaartmateriaal
- het programma mapsource
- de besturingssoftware van uw toestel

De laatste twee zijn altijd gratis, de eerste niet.

18. WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN MAPSOURCE EN HET KAARTMATERIAAL?
Mapsource is het programma dat u gebruik om te selecteren welke kaarten in
het geheugen moeten staan. Ook kunt u met mapsource routes en waypoints
maken en de tracks van uw toestel uitlezen. Dat programma wordt ook
regelmatig aangepast een uitgebreid. U kunt de meest actuele versie zelf
ophalen van internet. De meeste recente versie is 5.4, van 17 november 2003.
Kijk op http://www.garmin.com/support/download_ ... jsp?id=209
!!!Ook al heeft u straks kaartmateriaal 6 geinstalleerd: de mapsource-versie
blijft gelijk!!!

19. HOE KAN IK DE BESTURINGSSOFTWARE VAN MIJN TOESTEL 'UPGRADEN'
Met enige regelmaat wordt de besturingssoftware van uw toestel verder
verbetert. Soms gaat het dan op het repareren van fouten in de software,
soms gaat het om het installeren van nieuwe mogelijkheden. Zie
http://www.garmin.com/support/download.jsp en zoek uw toestel op in de
alfabetische lijst.

20. IK HEB HET ALLEMAAL GOED GELEZEN MAAR HEB TOCH NOG VRAGEN?
Dan belt of mailt u natuurlijk gewoon met ons: 0548-541803 of
helpdesk@gps.nl


__________________________________
AANKONDIGINGEN:
__________________________________

Het komt niet heel vaak voor dat we een extra editie van onze nieuwsbrief
versturen, maar de komende weken zijn er meerdere te verwachten:

De volgende gelegenheden lenen zich voor een extra nieuwsbrief, allen
binnenkort te verwachten:

- nieuw kaartmateriaal MetroGuide: vergelijkbaar met deze nieuwsbrief, maar
dan bedoeld voor toestellen zonder route-berekening
- Motorpakket Garmin Streetpilot 2610: velen zitten te wachten op het
bericht dat bevestigingsmateriaal en bekabeling voor motor-gebruik van de
nieuwe 2610 leverbaar is
- Garmin GPSmap60: een nieuw toestel; schaap met vijf poten: kleurendisplay,
56Mb geheugen, routeberekening. Primair voor wandelen en fietsen, ook voor
gebruik in auto en op de motor. Hij staat er aan te komen. Kijk ondertussen
op http://www.gps-garmin.nl/body_gps60_serie.html
- De Perfect Cradle: we hebben besloten de Streetpilot 2610 zelf om te
bouwen tot HET perfecte toestel op de motor: Perfect Cradle +
Streetpilot2610 = Perfect Pilot. Zodra de eerste afbeeldingen beschikbaar
zijn een extra nieuwsbrief. Kijk ondertussen op http://www.perfectpilot.nl
- verhuizing GPS-shop: door het mede aan u te danken grote succes van de
GPS-shop zijn we toe aan een ruimer jasje: we gaan binnenkort verhuizen en
bovendien onze openingstijden veranderen. Ook daarover een extra
nieuwsbrief.
Avatar gebruiker
www.gps.nl
WayPoint GPS specialist
WayPoint GPS specialist
 
Berichten: 224
Geregistreerd: 10 feb 2004 13:48
Woonplaats: Notter

Keer terug naar Archief

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast


cron